Tietoa hankkeesta

Matka Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on käynnissä

Oulun kaupunki hakee kaupunginvaltuuston vuonna 2017 tehdyn Suomi 100 -juhlapäätöksen mukaisesti Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa vuodeksi 2026. Hanketta valmistellaan tiiviisti kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettamissa työryhmissä, jotka ohjaavat käytännön työskentelyä.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa näkyy taiteen ja kulttuurin rikkaus sekä Euroopan kulttuurien yhteiset piirteet.

Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Nimitys tuo mukanaan monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.

Kesäkuussa 2020 Oulu valittiin jatkoon toiselle hakukierrokselle Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -tittelistä. Toiselle hakukierrokselle pääsivät myös Tampere ja Savonlinna. Tämän viimeisen hakukierroksen aikana Oulussa valmistellaan yhteistyössä hankealueen kanssa hakukirja, jonka perusteella EU:n nimeämä kansainvälinen asiantuntijaraati tekee kesällä 2021 päätöksen siitä, mikä suomalainen kaupunki saa eurooppalaisen kulttuuripääkaupungin tittelin vuodelle 2026. Euroopan toinen kulttuuripääkaupunki valitaan vuonna 2026 Slovakiasta.

Hanketta on tehty vahvalla yhteistyöllä ja osallistaen

Yhteistyö on hankkeen kantava voima. Hanke kokoaa Oulussa ja toteutusalueella laajasti yhteen eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hanke koskettaa nyt ja tulevaisuudessa jokaista oululaista sekä pohjoisen toteutusalueen asukasta.

Hanke aloitettiin syksyllä 2017 työpajoilla, joissa kysyttiin lapsilta ja koululaisilta, millaisena he näkevät Oulun vuonna 2026. Tämän kyselyn vastaukset toimivat pohjana kaikelle hanketyölle.  Tämän jälkeen erilaiset työryhmät aloittivat muun muassa kumppaniverkostojen kartoittamisen, suunnittelutyön ja hanketavoitteiden yhtenäistämisen Oulun kaupunkistrategian ja Oulun kulttuuristrategia 2030 kanssa.

Oululaisten kulttuuritoimijoiden ehdotusten pohjalta koottiin luovien neuvonantajien joukko edistämään ja tukemaan Oulu2026-hankkeen valmistelutyötä. Kulttuuriohjelman pääteemat rakennettiin yhdessä luovien neuvonantajien kanssa ja pääteemojen ympärille ryhdyttiin rakentamaan kulttuuriohjelmaa.

Kulttuuriohjelman valmisteluprosessi on pääteemojen synnyttämisestä lähtien ollut erityisen yhteisöllinen ja osallistava, mikä onkin koko hanketyön ydinarvo. Vuonna 2019 järjestettiin avoin ohjelmahaku, jonka kautta oululaiset ja toteutusalueella asuvat toimijat saivat ehdottaa ideoimiaan kulttuurisisältöjä lisättäväksi hankkeen kulttuuriohjelmaan. Ehdotuksia saapui noin 450 kappaletta, joiden pohjalta kaikki kulttuuriohjelmaprojektit ovat syntyneet. Kulttuuriohjelmassa näkyykin siis vahvasti laajan pohjoispohjalaisen toimijaverkoston kädenjälki.

Hankkeen valmisteluvaiheen aikana on tavattu yli 200 järjestöä ja toimijaa. Kuntalaisia niin Oulussa kuin toteutusalueen kunnissa on kohdattu muun muassa kauppakeskuksissa ja kirjastoissa. Toteutusalueeseen kuuluvien kuntien edustajia on puolestaan tavattu niin livenä kuin etäyhteyden keinoin ja kunnat ovat olleet aktiivisesti mukana kulttuuriohjelman valmistelussa.

Jokainen toteutusalueella asuva kulttuurin ystävä on tälläkin hetkellä kutsuttu liittymään mukaan hankkeen Kulttuurilähettilääksi. Kulttuurilähettiläänä  pääset muun muassa kuulemaan hankkeen ajankohtaisista asioista etunenässä ja toimimaan hankkeen sanansaattajana omiin yhteisöihisi. 

Hankkeen tavoitteet

 

Oulu2026-hankkeen tärkein tavoite on  luoda ja tuoda  kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa  pohjoiselle alueellemme.

Oulu, kuten monet muut eurooppalaiset kaupungit,  kohtaa monia haasteita lähitulevaisuudessa, kun aikaisemmin ikärakenteeltaan nuori kaupunki harmaantuu nopeasti, syntyvyys laskee ja  erityisesti nuorten  työttömyyttä on paljon.

Oulu2026-hankkeessa tavoitellaan seuraavia asioita:

  • Oulusta ja pohjoisesta hankealueesta tulee luovuutta huokuva, elinvoimainen kaupunki ja alue, joka houkuttelee vierailijoita, uusia asukkaita ja pitää huolta nykyisistään
  • Matkailijoiden määrä kaupungissa ja alueella kasvaa, ja se näkyy virkeytenä taloudessa, kaupunkikuvassa, hotelleissa ja ravintoloissa
  • Tulevaisuudessa olemme sielukas kaupunki ja alue, jonka asukkaat hyötyvät monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja elävästä kaupungista
  • Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia
  • Uudet yleisöt osallistuvat kulttuuritapahtumiin ja kulttuuri vahvistaa asemaansa paremman tulevaisuuden rakentavana voimana
  • Ouluun ja hankealueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja
  • Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, kun kulttuuripääkaupunkihaun ja -vuoden myötä syntynyt eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista
  • Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja alueemme huomataan myös Euroopan tasolla
  • Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.

Oulu2026-toteutusalue levittäytyy laajalle pohjoiseen Suomeen

Oulu2026-hankkeen keskeinen pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, johon on sitoutunut Oulun lisäksi 32 pohjoisen Suomen kaupunkia ja kuntaa. Hankkeen toteutusalue ulottuu Venäjän rajalta Ruotsin rajalle. Tahto ottaa kulttuurin kehittämispotentiaali täysillä käyttöön on alueellamme vahva.

Hankkeessa ovat Oulun lisäksi mukana Ii, Pudasjärvi, Hailuoto, Kempele, Lumijoki, Liminka, Tyrnävä, Muhos, Siikajoki, Raahe, Kalajoki, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Pyhäntä, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Kärsämäki, Siikalatva, Vaala, UtajärviPaltamo, Suomussalmi, Kemi, Tornio, Kuusamo, Taivalkoski, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo ja Pielavesi.

Aikataulu

27.2.2017
Oulun kaupunginvaltuuston juhlapäätös

2018–2019
Työryhmien nimeäminen
Oulun kulttuuristrategia 2030 valmistuu
Ohjelmateemojen ja -sisältöjen kerääminen

25.6.2020
Kulttuuripääkaupunkihaun toiselle hakukierrokselle jatkavat kandidaatit selvillä

Kesä 2021
Lopullinen päätös Euroopan kulttuurikaupungista vuodelle 2026

2021-2026
Oulu2026-vuoden valmistelu ja toteutus

2027-2035
Kulttuuriperinnön siirto jatkuu

Oulun kulttuuristrategia 2030

Oulun kulttuuristrategia 2030 kuvaa Oulun kulttuuri-ilmastonmuutoksen, jossa kulttuuri on yksi koko kaupungin tulevaisuuden keskeisiä kehittämisen voimavaroja. Kulttuuri-ilmastonmuutoksessa ymmärrämme kulttuurin laajasti: se on sivistystä ja taidetta, luovia aloja sekä arjen yhteisöllistä kulttuuria. Kulttuuri-ilmastonmuutos vahvistaa sekä Oulun kansainvälisiä yhteyksiä, että myös alueiden paikallisidentiteettiä. Tutustu Oulun kulttuuristrategiaan täällä.

Elävä kohtaamispaikka

Oulu on pohjoisen Suomen pääkaupunki. Asukasluvultaan Oulu on maan viidenneksi suurin kaupunki. Kaupungin kasvu jatkuu ja ydinkeskusta uudistuu. Ydinkeskustaa halutaan kehittää kattavien palvelujen ja ihmisten välisten kohtaamisten paikkana. Lue lisää Uudistuva Oulu -sivustolta.

Kansainvälistyminen ja elinvoima-hanke

Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke pohjautuu eurooppalaiseeen yhteistyöhön ja kulttuurivaihtoon. Hakemuksen kulttuuriprojekteista peräti 75 prosenttia tulee tehdä yhteistyössä eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Siksi Oulu2026 on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamassa Kulttuuripääkaupunki kansainvälistymisen ja elinvoiman edistäjänä -projektissa. Hanke auttaa kulttuuritoimijoita luomaan kontakteja eurooppalaisiin kollegoihin. Opintomatkoja on tähän mennessä tehty jo muun muassa Leeuwardeniin, Pariisiin ja Wieniin.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -toiminta

Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture, ECoC) ovat näkyvin Euroopan unionin kulttuurituen muoto. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Vuodesta 2009 lähtien on päätetty nimetä vuosittain kaksi kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuodesta 2021 lähtien  näiden kahden kaupungin lisäksi valitaan kolmen vuoden välein yksi kaupunki EU:n hakijamaasta.

Valitulle kaupungille tapahtuma on laaja-alainen kaupunki- ja aluekehittämisen hanke, joka yhdistää kulttuuritoimijat, erilaiset sidosryhmät, julkiset ja yksityiset rahoittajat sekä kunta- ja aluehallinnon toimijat työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen. Monille kaupungeille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.