Tietoa hankkeesta

 

Matka Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on käynnissä

Oulun kaupunki hakee kaupunginvaltuuston vuonna 2017 tehdyn Suomi 100 -juhlapäätöksen mukaisesti Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa vuodeksi 2026. Hanketta valmistellaan tiiviisti kaupunginjohtaja Päivi Laajalan asettamissa työryhmissä, jotka ohjaavat käytännön työskentelyä.

Kesäkuussa 2020 Oulu valittiin jatkoon kisassa hakukierrokselle Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -tittelistä. Toiselle hakukierrokselle pääsivät myös Tampere ja Savonlinna. Tämän viimeisen hakukierroksen aikana Oulussa valmistellaan yhteistyössä hankealueen kanssa hakukirja, jonka perusteella EU:n nimeämä kansainvälinen asiantuntijaraati tekee kesällä 2021 päätöksen siitä, mikä suomalainen kaupunki saa eurooppalaisen kulttuuripääkaupungin tittelin vuodelle 2026. Euroopan toinen kulttuuripääkaupunki valitaan vuonna 2026 Slovakiasta.

Hanke kokoaa Oulussa ja hankealueella laajasti yhteen eri alojen asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Hanke koskettaa nyt ja tulevaisuudessa jokaista oululaista ja pohjoisen hankealueemme asukasta.

Hanke aloitettiin syksyllä 2017 työpajoilla, joissa kysyttiin lapsilta ja koululaisilta, millaisena he näkevät Oulun vuonna 2026. Tämän jälkeen erilaiset työryhmät aloittivat muun muassa kumppaniverkostojen kartoittamisen, suunnittelutyön ja tavoitteiden yhtenäistämisen Oulun kaupunkistrategian ja Oulun kulttuuristrategia 2030 kanssa.

 

Hankkeen tavoitteet

Oulu2026-hankkeen tärkein tavoite on luoda ja tuoda  kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa pohjoiselle alueellemme. 

Oulu, kuten monet muut eurooppalaiset kaupungit, kohtaa monia haasteita lähitulevaisuudessa, kun aikaisemmin ikärakenteeltaan nuori kaupunki harmaantuu nopeasti, syntyvyys laskee ja erityisesti nuorten työttömyyttä on paljon. 

Oulu2026-hankkeessa tavoitellaan seuraavia asioita:

  • Oulusta ja pohjoisesta hankealueesta tulee luovuutta huokuva, elinvoimainen kaupunki ja alue, joka houkuttelee vierailijoita, uusia asukkaita ja pitää kiinni nykyisistään
  • Matkailijoiden määrä kaupungissa ja alueella kasvaa, ja se näkyy virkeytenä taloudessa, kaupunkikuvassa, hotelleissa ja ravintoloissa
  • Tulevaisuudessa olemme sielukas kaupunki ja alue, jonka asukkaat hyötyvät monipuolisesta kulttuuritarjonnasta ja elävästä kaupungista
  • Kulttuuritoimintaan osallistuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat aktiivisempia
  • Uudet yleisöt osallistuvat kulttuuritapahtumiin ja kulttuuri vahvistaa asemaansa paremman tulevaisuuden rakentavana voimana
  • Ouluun ja hankealueelle tulee enemmän luovien alojen työpaikkoja
  • Pohjoisesta Suomesta tulee avoimempi ja kansainvälisempi, kun kulttuuripääkaupunkihaun ja -vuoden myötä syntynyt eurooppalainen yhteistyö vahvistaa ja uudistaa paikallista osaamista
  • Pohjoinen Suomi on vetovoimaisempi ja alueemme huomataan myös Euroopan tasolla
  • Pienet kaupunkimme ja kylämme eivät autioidu työikäisten muuttaessa kaupunkiimme tai vielä kauemmas.

Aikataulu

27.2.2017
Oulun kaupunginvaltuuston juhlapäätös

2018–2019
Työryhmien nimeäminen
Oulun kaupunkistrategia 2026 valmistuu
Ohjelmateemojen ja -sisältöjen kerääminen

2020
Kulttuuripääkaupunkihakemuksen ensivaiheen hyväksyntä

2021
Lopullinen päätös Euroopan kulttuurikaupungista

2026
Oulu2026-vuosi toteutuu

2027-2035
Kulttuuriperinnön siirto jatkuu

Oulun kulttuuristrategia 2030

Oulun kulttuuristrategia 2030 kuvaa Oulun kulttuuri-ilmastonmuutoksen, jossa kulttuuri on yksi koko kaupungin tulevaisuuden keskeisiä kehittämisen voimavaroja. Kulttuuri-ilmastonmuutoksessa ymmärrämme kulttuurin laajasti: se on sivistystä ja taidetta, luovia aloja sekä arjen yhteisöllistä kulttuuria.

Kulttuuri-ilmastonmuutos vahvistaa sekä Oulun kansainvälisiä yhteyksiä, että myös alueiden paikallisidentiteettiä.

Tutustu Oulun kulttuuristrategiaan täällä.

 

 

Elävä kohtaamispaikka

Oulu on pohjoisen Suomen pääkaupunki. Asukasluvultaan Oulu on maan viidenneksi suurin kaupunki. Kaupungin kasvu jatkuu ja ydinkeskusta uudistuu. Ydinkeskustaa halutaan kehittää kattavien palvelujen ja ihmisten välisten kohtaamisten paikkana.

Uudistuva Oulu

 

Kansainvälistyminen ja elinvoima-hanke

Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke pohjautuu eurooppalaiseeen yhteistyöhön ja kulttuurivaihtoon. Hakemuksen kulttuuriprojekteista peräti 75 prosenttia tulee tehdä yhteistyössä eurooppalaisen toimijan kanssa. Siksi Oulu2026 on mukana Pohjois-Pohjanmaan liiton toteuttamassa Kulttuuripääkaupunki kansainvälistymisen ja elinvoiman edistäjänä -projektissa. Hanke auttaa kulttuuritoimijoita luomaan kontakteja eurooppalaisiin kollegoihinsa. Opintomatkoja on tähän mennessä tehty jo muun muassa Leeuwardeniin, Pariisiin ja Wieniin.

 

 

Euroopan kulttuuripääkaupungit

Euroopan kulttuuripääkaupungit (European Capitals of Culture, ECoC) ovat näkyvin Euroopan unionin kulttuurituen muoto. Kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 ja niitä rahoitetaan nykyisin Luova Eurooppa -ohjelmasta. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätä kulttuurivaihtoa Euroopassa.

Vuodesta 2009 lähtien on päätetty nimetä vuosittain 2 kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Vuodesta 2021 lähtien  näiden kahden kaupungin lisäksi valitaan kolmen vuoden välein yksi kaupunki EU:n hakijamaasta.

Valitulle kaupungille tapahtuma on laaja-alainen hanke, joka yhdistää sen hallintoa, sidosryhmiä, kulttuurin kenttää sekä julkisia ja yksityisiä rahoittajia. Monille kaupungeille se on merkinnyt pysyviä vaikutuksia mm. kulttuuriin, matkailuun, yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

ECoC – European Capitals of Culture